pavasaris
Kiti projektai

Priemonė „InoConnect“

UAB „Europos kinas" 2019 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms modernių ugdymo procesų ir technologijų kūrimo ir jų taikymo įvairiose srityse paieška EĮT renginiuose“  (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0061), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirto finansavimo suma – 8 964, 17 EUR. Projekto biudžetas – 17 928,34 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo 8 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį projekto vykdytoją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

UAB „Europos Kinas“ yra organizacija, vykdanti įvairius tarptautinius ir nacionalinius projektus, susijusius su kino sklaida, rodymu, edukacija. Organizacija veikia kino industrijos, žinių ir kūrybinių technologinių mokslų, inovacijų, žinių visuomenės, mokslinių tyrimų, mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo srityse, tuo būdu prisidedant prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Projekto vykdytojas taip pat kuria modernias ugdymo technologijas įgalinančias visuomeninį bendradarbiavimą, bei produktų kokybės vystymą.

Jūsų interneto naršyklės versija yra per sena, todėl negalime Jums rodyti turinio.

Norėdami tęsti naršymą mūsų internetinėje svetainėje, prašome atsinaujinti savo naršyklę.

Atsiprašome už nepatogumus.