Meeting Point - Vilnius: Day Two

Photo Credit: Tautvydas Stukas