Archive

VDA (Vilnius Academy of Arts) students videos
Added to my films
1. Samaki Nzuri Dir. Gedimina Šalkauskaitė, 2002, 11 min. 2. Mama ir tėvas / Mother and Father Dir. Rudolfas Levulis, 2002, 4min. 3. Brolutėlis / Little Brother Dir. Augustinas Balaišis, 2003, 3min. 4. Diagnozė: žalias / Diagnosis: Green Dir. Vaiva Lingytė, 2004, 7 min. 5. Gagarin Dream Dir. Vaclovas Nevčesauskas, 2002, 5 min. 6. Gal / Maybe Dir. Laima Buivydaitė, 2004, 7 min 7. Išjoj brolis į vainelę / Brother Rode to War Dir. Tomas Kasparavičius, 2003, 2 min. 8. Kur Džesė? / Where Is Jessy? Dir. Inga Kaupelytė, 2004, 3 min. 9. Pradžioje buvo žodis / At the Beginning There Was the Word Dir. Vytautas Chlebinskas, 2004, 4 min. 10. Passia Dir. Ugnius Gelgūda, Dainius Liškevičius, 2002, 13 min. 11. Pažintys / Dating Service Dir. Rudolfas Levulis, 2004, 6 min. 12. Shenzhou VI Dir. Vaiva Lingytė, Mantas Talmantas 2004, 9 min. 13. Grįžtu namo / I‘m Comming Home Dir. Simonas Glinskis, 2004, 3 min. 14. Būk linksmas / Be Happy Dir. Inga Kaupelytė, Rudolfas Levulis, 2004, 15 min.
0.0
Total votes: 0

The content on our website is unavailable, because your internet browser is not up to date.

Please upgrade your browser or use a different one to enjoy our site to the fullest.

We apologize for the inconvenience.